Verkoopsvoorwaarden

1. Inleiding
Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de opdrachtgever dat deze integraal akkoord gaat met de verkoopsvoorwaarden van BVBA Hair Fashion.
De goedkeuring door de klant van de onderhavige voorwaarden wordt door zijn elektronische handtekening bekrachtigd, namelijk door de « bevestigingsklik » en door de vermelding van zijn bankgegevens voor de betaling van zijn bestelling. Die elektronische handtekening heeft tussen de partijen de waarde van een handgeschreven handtekening. Door die dubbele aanpak erkent de klant volledig kennis genomen te hebben van alle voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. Producten
De foto's ter illustratie van de producten in de elektronische catalogus van BVBA Hair Fashion proberen de artikels zo exact mogelijk te beschrijven en voor te stellen. Toch kan een leverancier ertoe gebracht worden om een artikel in beperkte mate te wijzigen, met name om de kwaliteit te verbeteren. Die foto's vallen dan niet onder het contractuele toepassingsgebied en geringe afwijkingen in de voorstelling van de artikels kunnen niet leiden tot de aansprakelijkheid van BVBA Hair Fashion en ook de geldigheid van de verkoop niet aantasten. De foto’s mogen nooit zonder toestemming van BVBA Hair Fashion gebruikt en/of gekopiëerd worden

3. Beschikbaarheid
Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op de site staan en zolang de voorraad strekt. De informatie over de beschikbaarheid van de producten wordt verstrekt op het moment dat de klant de bestelling plaatst. Indien een artikel na het plaatsen van de bestelling niet beschikbaar is, verwittigen we de klant hiervan via e-mail en proberen we hem een vervangproduct met dezelfde kenmerken, van dezelfde of betere kwaliteit aan een gelijke of hogere prijs te leveren of hem terug te betalen indien zijn rekening reeds gedebiteerd werd.

4. Bestelling
De verkoop wordt pas afgesloten na bevestiging van betaling. BVBA Hair Fashion behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant te annuleren met wie een geschil bestaat betreffende de betaling van een eerdere bestelling. De producten zullen enkel geleverd worden op het adres dat door de klant bij zijn bestelling opgegeven wordt. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de informatie die hij op het moment van zijn bestelling geeft. In geval van vergissing bij de vermelding van de gegevens van de bestemmeling, kan de verkoper op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid waarin hij verkeerde om het product te leveren.

5. Overmacht
Worden beschouwd als gevallen van overmacht die de verkoper ontslaan van zijn verplichting om tot de levering over te gaan: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid bevoorraad te worden. De goederen reizen altijd op risico van de bestemmeling. De klant is verplicht om zijn pakje bij aankomst te controleren. In geval van gebreken of beschadiging beschikt hij over een termijn van 48 uur om eventuele klachten bij de transporteur te melden.

6. Verzakingsrecht
De consument heeft het recht aan BVBA Hair Fashion mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Uitzondering hierop zijn de verzendingskosten, die ten laste vallen van de opdrachtgever.
De goederen dienen echter aangetekend terugbezorgd te worden in originele en ongeopende staat in de originele verpakkingsmaterialen en zonder enige gebruikssporen (krassen, vlekken, beschadigingen, etc). Tevens mag het product niet "op maat" voor de consument besteld zijn.

7. Leveringstermijn
De leveringstermijnen worden opgegeven volgens de informatie die ons ter beschikking gesteld wordt door de leveranciers. Leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend.

8. Klachten betreffende levering
Klachten betreffende levering dienen gedaan per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de leveringsdatum.

9. Prijzen
Getoonde prijzen zijn inclusief BTW (21%), maar exclusief transportkosten.
Onze prijzen, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. Ze zijn louter informatief.

10. Klantendienst
Indien u informatie wenst of vragen heeft, gelieve ons te contacteren via de gegevens vermeld op de contactpagina.

11. Geschillen
De overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht.
Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.